top of page

Tarinamme

Ideasta valmiiksi tuotteeksi

Muovi-Set Finland Oy - Huomisen ratkaisuja. Vastuullista kehitystä, yhteistyötä, ja kasvua.

Tule mukaan!

Modern Architecture
Wheat Field

Tehtävä

Tällä hetkellä Muovi-Set Finland Oy toimii kahdessa Haapajärvellä sijaitsevassa tehdashallissa. Laajojen ja käytännöllisten toimitilojen ansiosta yritys pystyy pikaisesti moninkertaistamaan tuotantomääriä. Yhteensä kahdeksan täysautomaattista valumuottikonetta mahdollistavat sujuvan ja tehokkaan tuotannon ilman ongelmia. Dynaaminen tuotantolinja antaa myös mahdollisuuden nopeaan reagointiin kiireellisten ja yllättävien tilauserien suhteen, mikä on usein ratkaisevan tärkeää asiakkaiden liiketoiminnan kannalta.

Muovi-Set valmistaa sekä omia standardiosia että asiakkaiden toiveiden mukaisia mittatilauskappaleita. Asiakkaat voivat toimittaa yritykselle osan piirustukset, joiden pohjalta Muovi-Set tekee tarvittavan muotin valuprosessia varten. Tarvittaessa yritys voi myös käyttää asiakkaan toimittamaa muottia valmistusprosessissa.

Visio

Vaikka Muovi-Set Finland Oy tarjoaa monia toiminnallisia etuja, kuten laadukasta ja luotettavaa tuotantoa sekä nopeaa reagointikykyä, se kilpailee myös hinnallaan. Yrityksen pitkälle automatisoitu tuotanto vähentää henkilöstökuluja ja mahdollistaa kohtuuhintaisen tuotannon, jopa pienissä erissä. Tämä säästää asiakkaiden varastointi- ja kertainvestointikuluissa, koska he voivat tilata tarvitsemansa osat pitkin tilikautta. Näin vältetään myös riskit kulutuksen yliarvioinnista, ja tarpeettomien osien varastoiminen jää historiaan.

Mikäli tilattuja tuotteita tarvitaan odotettua enemmän, Muovi-Set pystyy nopeasti lisäämään tuotantoaan ilman ylimääräisiä kustannuksia. Rahtikustannukset pysyvät kohtuullisina myös pienempien erien toimituksissa, kun tuotteet eivät tarvitse ylittää maiden rajoja.

Vaikka kaukoidän tuotannon bruttokappalehinnat saattavat kilpailla alhaisemmin, Muovi-Set Finland Oy:n tarjoamat edut kääntävät tilanteen usein heidän eduksi. Yritys tarjoaa kokonaisvaltaisen ja kilpailukykyisen vaihtoehdon asiakkaille, joka sisältää kokonaishinnan, toimitusten nopeuden, laadun ja luotettavuuden.

 

Muovi-Setin tuotteita tilattaessa asiakkaat voivat välttää tulliverotuksia sekä toimituksiin liittyvää epävarmuutta ja voivat luottaa siihen, että Muovi-Set pysyy aina vertailun kärjessä. Muovi-Set Finland Oy:n tarina on menestystarina, joka alkoi pienestä ja vaatimattomasta yrityksestä, mutta on kasvanut vahvaksi ja luotettavaksi muovivalujen erikoistoimittajaksi. Asiakaslähtöisyys, laatu, nopeus ja kilpailukykyinen hinnoittelu ovat olleet keskeisiä arvoja, jotka ovat mahdollistaneet yrityksen menestyksen kilpailulla muovialan vaativilla markkinoilla.

bottom of page